UDGIVELSER

UDGIVET 2017

Kærlighed under censur er den første bog på dansk, der præsenterer et samlet overblik over Bibelens syn på kærlighed mellem to af samme køn. Emnet har været debatteret i en årrække, undertiden heftigt, men hvad siger de gamle tekster selv, når man læser dem i deres egen kulturhistoriske sammenhæng?
 
Kærlighed under censur tilfører området ny viden både sprogligt og litterært. Bogen påviser skridt for skridt, hvordan bibelteksternes oprindelige budskaber på hebraisk og græsk i tidens løb er blevet fortrængt. I den forbindelse spiller oversætterne en uhyre stor rolle. I nyere bibeludgaver ser man ofte sproglige misforståelser, og i nogle tilfælde kan der ligefrem være tale om censur fra oversætternes side.

Kirkefædrene og middelalderens teologer levede i cølibat, så ned på kvinder, nærede mistro til seksuallivet og læste Bibelen i oversættelse, først på græsk og senere på latin. Ikke desto mindre har deres tolkninger sat sig varige spor – også i danske bibelversioner.

Kærlighed under censur dokumenterer, hvordan fejloversættelser i tidens løb har bidraget til at skabe fordomme om kvinder. Lgbt-personer er blevet forfulgt i en sådan grad, at lovgivningen i en lang række lande har påbudt strenge straffe for kærlighed mellem to af samme køn.
 
Ud over en grundig gennemgang af bibeltekster, der omhandler køn, seksualitet og kærlighed, indeholder bogen i et appendiks nogle originale og kreative forslag til anderledes oversættelser, der ligger tættere på den bibelske sammenhæng.
 
____________________________________________________________

KÆRLIGHED UNDER CENSUR
Køn og seksualitet i danske bibeloversættelser.
Forlaget Vandkunsten, København 2017.

Af KJELD RENATO LINGS
Cand. phil., translatør og tolk, ph.d.
 
 
 
 
INDHOLD

Indledning
 

1. del

SKABELSE, ÆGTESKAB OG SEX

Skabt i Guds billede

Ægteskab

Sex i Bibelen
 
 
2. del

KÆRLIGHED UNDER CENSUR

Ruth og Noomi

David og Jonatan

En romersk officer

Den elskede discipel
 
 
3. del

SODOMA OG GOMORRA

At kende, bibelsk set

Klageråbet fra Sodoma

En retsløs indvandrer

Fra Sodoma til sex 
 
 
4. del

OVERSÆTTERE PÅ GYNGENDE GRUND

En politisk krimi

Hos en af mandkøn

Mandeliggere

Ud over naturen


5. del

INKLUSIVITET, VELSIGNELSE OG GUDS ORD

Eunukker

Arvelig velsignelse

Guds ord

Størst af alt


APPENDIKS

Oversatte tekster
 
 
_______________________________________________


UDGIVET 2013

I Love Lost in Translation gennemgår jeg de fleste bibeltekster, som ifølge kristen tradition handler om homoseksualitet. Der er tale om meget vanskelige tekster, som ofte bliver fejloversat. Derfor lægger jeg særlig vægt på oversætternes rolle og har valgt at se nærmere på 12 engelske bibelversioner, der repræsenterer forskellige kirkelige retninger: katolsk, protestantisk, evangelikal, jødisk og Jehovas Vidner. 

I mange tilfælde viser det sig, at oversætterne har misforstået den hebraiske eller græske grundtekst. Resultatet er uheldigt på flere måder: (a) læserne får et forkert indtryk af fortællernes oprindelige budskab og (b) forskellige grupper rammes helt urimeligt hårdt med diskrimination og forfølgelse, ikke mindst kvinder, lesbiske, bøsser og biseksuelle.
 
Love Lost in Translation er på 655 sider og foreligger i tre udgaver: indbundet (hardcover), uindbundet (softcover eller paperback) og som e-bog.
 
_______________________________________________________
 

UDGIVET 2011

BIBLIA y HOMOSEXUALIDAD er skrevet på spansk og udgivet i Costa Rica på Det Latinamerikanske Bibeluniversitet (Universidad Bíblica Latinoamericana). I bogen foretages en grundig gennemgang af tekster fra Det Hebraiske (Gamle) Testamente med særligt fokus på oversættelse. En række fejloversættelser dokumenteres i de tekster, som traditionelt har været betragtet som fordømmende over for homoseksuelle forhold. 
 
 
Kjeld Renato Lings | København Ø - Danmark