FOREDRAG  (udvalg)
 

BIBEL OG HOMOSEKSUALITET – ET UMAGE PAR
I mange år har det været populært at fokusere på de to størrelser Bibel og homoseksualitet. Gang på gang har man diskuteret de to begreber i lyset af hinanden. Som hovedregel har konklusionen været, at Bibelen fordømmer homoseksuelle forhold. Men i hvor høj grad er den konklusion berettiget? Ved nærmere eftersyn hviler den på et skrøbeligt grundlag.
I foredraget gøres rede for, hvordan de to ord Bibel og homoseksualitet stammer fra
vidt forskellige historiske og kulturelle perioder. Intet ord i Bibelen, hverken på hebraisk eller græsk, kan oversættes med "homoseksualitet". De to størrelser passer ikke sammen og er fremmede for hinanden.
En mere præcis betegnelse kunne være homokærlighed. Den lægger vægt på følelser og relationer, og Bibelen rummer flere gode eksempler
.

 
KÆRLIGHED UNDER CENSUR
I Bibelen findes fire fascinerende historier, der handler om kærlighed mellem to af samme køn. To forekommer i Det Gamle Testamente: (1) Ruth og Noomi, (2) David og Jonatan. De to andre findes i Det Nye Testamente, nemlig (3) den romerske officer og hans afholdte slave samt (4) Jesus og den elskede discipel.
I foredraget lægges hovedvægten på Ruths Bog. Denne litterære perle leverer en detaljeret beskrivelse af to kvinders livslange sammenhold. Der gøres rede for, hvordan Noomi og Ruth navigerer dygtigt i det mandssamfund, de er omgivet af i byen Betlehem. Udlændingen Ruth ender med at blive oldemor til ingen ringere end kong David. Fortællerens måske vigtigste pointe er, at kærlighed trives, hvor accept og rummelighed er i centrum.
 
 
SKABT I GUDS BILLEDE.
Hvis man nærlæser den hebraiske originaltekst til skabelsesberetningen i Første Mosebog, bliver man hurtigt overrasket. Den er mere kompliceret og langt mere spændende end de oversættelser, man finder i de fleste moderne bibeludgaver. 
Foredraget belyser, hvordan man i den oprindelige tekst bliver præsenteret for en tvekønnet guddom, der skaber det første menneske i sit eget billede. I praksis betyder det, at denne person er både mand og kvinde. Det berømte ribben forekommer ikke. Derimod fortælles, at menneskets ene "side" bliver fjernet og derpå bygget op som en kvinde.
At det skulle være kvindens opgave at fungere som mandens hjælper, fremgår ikke af originalteksten.
Hendes mission er at være hans ligeberettigede "opretholder" eller "forsvarer".
 


SODOMA OG GOMORRA – DEN OPRINDELIGE HISTORIE.
Hvordan skal historien om Sodoma og Gomorra egentlig forstås? Hos profeterne finder man de ældste og mest troværdige tolkninger. Her får man et klart billede af, hvordan den dramatiske fortælling er blevet opfattet af oldtidens israelitter. Især profeterne Esajas og Ezekiel udtrykker sig i konkrete billeder om Sodoma og Gomorra.
Foredraget belyser, hvordan de to byer behandlede de fattige brutalt. I Sodoma drejer det sig om den forsvarsløse indvandrer Lot, som bliver fysisk overfaldet, og hans bysfæller forsøger at trænge ind i huset. 
Profeterne og 2. Mosebog gør det klart, at Guds vrede blusser op, når indvandrere og andre socialt udsatte grupper diskrimineres og behandles uretfærdigt. SODOMA OG GOMORRA – FRA VOLD MOD SAMFUNDETS UDSATTE TIL SEX MELLEM MÆND.
Fra at være en bibelsk historie om et overgreb på en forsvarsløs indvandrer kom fortællingen om Sodoma og Gomorra i kristen tradition til at handle om sex, især sex mellem mænd. Den fejltolkning har haft skæbnesvangre følger for titusinder af homo- og biseksuelle. Hvordan kunne det gå så galt?
Foredraget gør rede for, hvordan fejloversættelser i hellenistisk tid bevirkede, at historien blev misforstået. Bl.a. ordet "kende" (hebraisk jada<) er blevet forkert oversat. Kirkefædrene kunne ikke hebraisk og læste Bibelen i græske og latinske oversættelser. I det 11. årh. dukkede det nye ord sodomi op i en polemisk bog skrevet på latin, og snart blev det til et strafferetligt begreb. Fra Europa bredte sodomi-begrebet sig til kolonierne. I flere lande eksisterer det ulykkeligvis den dag i dag.


HOS EN AF MANDKØN MÅ DU IKKE LIGGE.
Det er en meget populær antagelse, at 3. Mosebog 18,22 (og 20,13) fordømmer seksuelle forhold mellem mænd. Det kan man læse i de allerfleste bibelkommentarer. På samme måde gengiver de fleste oversættelser den hebraiske tekst på en måde, så den lyder enkel og ligetil.
Ved nærmere eftersyn er den hebraiske tekst dog temmelig kryptisk. En ordret oversættelse kunne lyde som noget i retning af: "Hos en af mandkøn må du ikke ligge en hustrus liggemåder". Hvordan skal det forstås? Hvad er det for en situation, lovgiveren har i tankerne?
Mange forskere har givet et bud, men deres formuleringer og argumenter stritter i forskellige retninger. I foredraget gennemgås en perlerække af forslag til tolkning af denne ultrakorte tekst.  
 
 
EN BIBELSK KRIMI – FORBRYDELSEN I GIBEA
I Dommerbogens kap. 19–20 fortælles en gyser, der udspiller sig i byen Gibea. Mange opfatter den som en brutal, chokerende parallel til historien om Sodoma og Gomorra i 1. Mosebog kap. 19. Det er den mest almindelige måde at læse den på.
Men hvis man finkæmmer teksten på hebraisk, opdager man en række skjulte hentydninger til forskellige skrifter i Det Gamle Testamente. Studerer man hentydningerne nærmere, tegner der sig et billede af en elegant konstrueret krimi, der har til formål at polemisere mod en bestemt person og hans stamme, nemlig kong Saul.
Foredraget fremhæver de litterære koder i denne krimi og påviser, hvordan personerne og handlingen afspejler den dramatiske, langvarige konflikt mellem Saul fra Gibea og hans efterfølger David.
 

HVEM DØMMER DE HOMOSEKSUELLE UDE: PAULUS ELLER BIBELOVERSÆTTERNE?
Mange kommentatorer og oversættere mener, at apostlen Paulus var stærk modstander af det, man i vore dage kalder homoseksualitet. Men ordet stammer fra 1869. På Paulus' tid havde man ikke nogen tilsvarende betegnelse. I det hele taget er det problematisk at tale om homoseksualitet i forbindelse med Bibelen.
Foredraget ser på to Paulus-tekster og påviser, hvordan han i 1. Korintherbrev bruger det på hans tid ukendte ord arsenokoitai, "mandeliggere" eller "sengemænd". Det passer ikke ind i de sammenhænge, hvor man i oldtiden diskuterede seksuelle forhold. Man må sætte et stort spørgsmålstegn ved de nutidige danske bibeludgaver, der vælger at oversætte det sjældne arsenokoitai med det velkendte moderne ord "homoseksuelle".
 
 
HVAD NU HVIS PAULUS SIGER O.K. TIL HOMOKÆRLIGHED?
Mange kommentatorer og oversættere tror, at apostlen Paulus i Romerbrevets kap. 1 i stærke vendinger fordømmer det, man i vore dage kalder homoseksualitet. Men begrebet er af nyere dato og passer ikke sammen med en tekst, der er skrevet for 2000 år siden.
Foredraget gør rede for, at Paulus taler om afgudsdyrkelse. Rent grammatisk bruger han datid. Dermed henviser han til ting, der er sket længe før han selv blev født. Litterært set citerer han Visdommens Bog, som polemiserer mod afgudsdyrkelse.
Hele kapitlet er direkte henvendt til en eller flere fordomsfulde jøder, der tilhører menigheden i Rom. Det fremgår af brevets kap. 2. I virkeligheden er det måske slet ikke Paulus, der har fordomme, men hans modstandere.

 
BIBELENS EUNUKKER – FRA EKSKLUSION TIL INKLUSION
Betegnelsen eunuk bruges traditionelt om en kastreret mand. Eunukker optræder i begge Bibelens testamenter, og emnet har en vis relevans for nutidige diskussioner om interkønnede og transkønnede personers rettigheder. Eunukkernes placering og rolle i antikken kan sætte vor egen tids debatter i historisk og kulturelt relief.
Især 5. Mosebog dømmer eunukker ude fra de troendes fællesskab. Foredraget påviser, hvordan billedet ændrer sig over tid. Eunukker spiller en vigtig rolle som administratorer under diverse konger og kejsere. Profeten Esajas går så langt som til at byde denne gruppe hjerteligt velkommen i templet i Jerusalem. Jesus omtaler eunukker som en særlig kategori, og i Apostlenes Gerninger døbes en afrikansk eunuk til den kristne tro. Hermed har synet på eunukker bevæget sig fra eksklusion og diskrimination til fuld inklusion og ligestilling.
 
 
_________________________________________________________________________________________________

SE OGSÅ
:
 
 
Kjeld Renato Lings | København Ø - Danmark