DEBAT

 
DEBATINDLÆG OM BIBEL OG HOMOSEKSUALITET
 
Weekendavisen 17.11.2017. Reaktion fra en læser ved navn Mogens Skibsted på min kronik 10.11.2017. Kronikken kan læses her på hjemmesiden under rubrikken ARTIKLER.


BIBELSKE MANDELIGGERE

Jeg er langtfra enig i Kjeld Renato Lings' fortolkning af Guds ord i Romerne kap. 1 vers 26-27: "Derfor gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber; deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige, ligeledes vendte også mændene sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hverandre, så at mænd øvede skamløshed med mænd og pådrog sig den velfortjente løn for deres forvildelse."

Gud har sine principper, ellers var han ikke Gud. 3. Mosebog, kap. 18 vers 22: "Hos en mand må du ikke ligge, som man ligger hos en kvinde; det er en vederstyggelighed. 3. Mosebog, kap 20 vers 13: Om nogen ligger hos en mand på samme måde, som man ligger hos en kvinde, da har de begge øvet vederstyggelighed; de skal lide døden, der hviler blodskyld på dem." Det var Det Gamle Testamentes dom, som ikke gælder i dag, men er dog stadig en vederstyggelighed i Guds øjne.

Med hensyn til No'omi og Ruts forhold passer dette heller ikke, for Rut blev gift med Boaz. Læs Ruts Bog - i øvrigt en meget spændende historie.


_________________________________________________________


Mit svar til Mogens Skibsted blev bragt i Weekendavisen 24.11.2017.


BIBELENS MANDELIGGERE

I Weekendavisen den 17. november bringes et læserbrev af Mogens Skibsted, som reagerer på min kronik den 10. november. Den havde titlen ”Bibelske mandeliggere”. Heri gjorde jeg rede for, hvordan danske bibeloversættere har en tendens til at fejltolke tekster, hvor der angiveligt tales om seksualitet. Især sker det, når det moderne begreb homoseksualitet formodes at være inde i billedet.
Mogens Skibsted er utilfreds med mine fortolkninger af Bibelen, sådan som de ganske kort beskrives i kronikken.
 
På denne begrænsede plads har jeg ikke mulighed for at uddybe alle mine overvejelser omkring de bibelske tekster. Jeg må nøjes med at henvise til min nye bog Kærlighed under censur, som lige er udkommet på forlaget Vandkunsten. Heri gennemgår jeg samtlige tekster detaljeret. De tre bibelpassager, som Mogens Skibsted citerer i sit indlæg, analyserer jeg i min bog på henholdsvis ss. 83, 217 og 249.

Måske har Mogens Skibsted indtryk af, at jeg er lidt af en enlig svale i det teologiske landskab, hvad dette emne angår. Det er ikke tilfældet. Jeg har beskæftiget mig med køn og seksualitet i Bibelen i de sidste 15 år og foreløbig skrevet tre bøger.
 
Dertil kommer, at jeg har lært uendelig meget ved at læse værker om bibeltolkning af en lang række kendte og mindre kendte teologer, især fra den engelsksprogede verden. Lad mig i forbifarten nævne Martin Buber, Gerhard von Rad, Walter Brueggemann, Jacob Milgrom, Robert Alter, Carole Fontaine, Elizabeth Stuart, Dale Martin o.m.a.

På den ene side er jeg glad for Mogens Skibsteds reaktion, fordi den røber interesse for mit emne. På den anden side er jeg ked af at blive dømt ude på så spinkelt et grundlag som en enkelt kronik. Som nævnt har jeg været aktiv i bibelstudier i en årrække. Men måske er der en særlig grund til, at Mogens Skibsted og mine veje skilles. Han ser ud til at hælde til den anskuelse, at bibeltekster kun kan tolkes og forstås på én måde. Det er slet ikke min erfaring.

I løbet af disse år har jeg ved nærmere eftersyn gang på gang opdaget, at det betaler sig at undersøge teksterne på grundsproget, hvadenten det drejer sig om hebraisk eller græsk. Dertil kommer, at det er en rigtig god idé at være tålmodig og tage sig god tid. Ofte viser teksterne sig at rumme mere, og måske endda noget helt andet, end det man forventede at finde. Det er en af de fascinerende sider ved Bibelen. Mange overraskelser og perler venter på at blive opdaget, også i de mere velkendte vers, passager og fortællinger.
Kjeld Renato Lings | København Ø - Danmark