BIBEL OG HOMOSEKSUALITET


VELKOMMEN!

Velkommen til min webside. Den har til formål at skabe debat om køn, seksualitet og kærlighed i Bibelen. Alle tre begreber behandles, men i udgangspunktet har jeg primært fokus på det, man plejer at kalde homoseksualitet. Det er et nyttigt søgeord, og derfor indgår det i hjemmesidens navn. Men det er ikke problemfrit. I virkeligheden er det upræcist at tale om homoseksualitet i forbindelse med Bibelen. Selv foretrækker jeg at bruge betegnelsen "homokærlighed" (se nedenfor).

"Homoseksuel" er et konstrueret ord af nyere dato. Det dukker op for første gang i et brev skrevet i 1869 af den tysk-ungarske journalist Karl Maria Benkert. Han skruede det sammen ved at tage "homo" fra det græske homoios, "samme" og "seksuel" fra det latinske sexus, "køn". Benkerts ordkonstruktion har haft stor succes. I vores kultur er homoseksualitet blevet en velkendt, dagligdags størrelse.   

I Bibelen er situationen en ganske anden. Der findes intet ord på hebraisk eller græsk, der kan oversættes med det moderne "homoseksualitet". Derfor kan man heller ikke gå baglæns og tale om homoseksualitet i Bibelen. De to ting passer rigtig dårligt sammen, idet de hører hjemme i hver sin kulturelle og historiske verden.

KÆRLIGHED kontra SEKSUALITET

Der er flere grunde til at fokusere på køn, seksualitet og kærlighed. I århundreder er Bibelen blevet tildelt skurkens rolle. Kvinder har skullet lære, at de "bibelsk set" er skabt som andenrangs mennesker, et synspunkt som har haft skæbnesvangre konsekvenser for kvinders retsstilling helt frem til nyere tid.
 
På lignende måde har alle andre former for kærlighed end den autoriserede mellem mand og kvinde været ugleset, fordømt og forfulgt, ikke mindst i kristne kredse. Homo-, bi- og transseksuelle har fået at vide, at der ikke er plads til dem blandt almindelige pæne folk. Nogle steder i verden forfølges homo- og biseksuelle samt transkønnede den dag i dag. Igen og igen begrundes denne form for diskrimination og brutalitet under henvisning til "Bibelen". 

Hos dem, det går ud over, hører depression, selvhad, angst og stress til dagens uorden. En anden konsekvens af denne uholdbare situation er, at mange åndeligt søgende mennesker har svært ved overhovedet at åbne en bibel. Efter selv at have oplevet afvisning og eksklusion mister de interessen og vælger kristendommen fra.

HOMOKÆRLIGHED

Når jeg ser på Bibelens tekster, er det menneskers kærlighed og ikke deres seksualitet, der springer i øjnene. Derfor finder jeg det nyttigt at bruge et andet og mere præcist ord, nemlig "homokærlighed". Selv om det i dagens Danmark er relativt sjældent, er det let forståeligt. Og vel at mærke har ordet den fordel, at det fremhæver de følelser og relationer, der er på spil.


OVERSÆTTERNES ROLLE

Mange nutidsmennesker har ingen anelse om, hvor kompliceret bibelfortolkning kan være. De fleste tager Bibelen for givet. Alt for sjældent stilles spørgsmålet: hvem har egentlig ansvaret for, hvordan Bibelen bliver forstået og brugt? De fleste læsere går ud fra, at den bibeludgave de sidder med, er korrekt oversat. Det gælder sandsynligvis også for mange bibelske teksters vedkommende, men når det drejer sig om køn, seksualitet og kærlighed, skal man ikke være alt for sikker.

Selv om danske bibeloversættere i dag har adgang til alle mulige hjælpemidler, er de ikke altid på højde med de tekster, der skal gengives. I nogle tilfælde kommer fordømmende ord og udtryk på originalsproget til at lyde betydeligt stærkere på dansk. Andre gange, f.eks. i forbindelse med homokærlighed, bliver intense hebraiske og græske ord nedtonet og gjort neutrale. Ind imellem kan oversætternes fremgangsmåde sammenlignes med censur.


MÅLGRUPPER

Mit arbejde med Bibelen har flere målgrupper: 1. bibeloversættere; 2. præster og andre teologer; 3. homo- og biseksuelle kristne; 4. sidstnævnte gruppers familie, venner og kolleger, og 5. den store gruppe af videbegærlige, nysgerrige læsere og litteraturinteresserede, som er trætte af mange års løftede pegefingre og fordømmende bibelcitater.
 
Det er min personlige erfaring, at der for alle slags mennesker er mængder af inspiration at hente i den ældgamle diamant vi kalder Bibelen, når den formidles på livsbekræftende vis.


OPDATERING OG FORSKNING

Det er på tide, at danske bibeloversættere opdaterer sig på områder som køn, seksualitet og kærlighed i de kulturer, der beskrives i Bibelen. I nyere tid er en stor mængde forskning kommet til. Den foreligger på flere sprog, ikke mindst på engelsk, og den er til for at bruges.


 
KÆRLIGHED UNDER CENSUR 

Hele den her skitserede problematik behandler jeg indgående i min bog Kærlighed under censur, som er udkommet i oktober 2017. 

Læs udtalelser om Kærlighed under censur

Bogen er udgivet af Forlaget Vandkunsten

Kjeld Renato Lings | København Ø - Danmark